tr

Category

Duyurular
Akademisyenler Birliği Derneği tarafından yürütülmekte olan ve Genç Akademisyenler Eğitim, Kültür ve Araştırma Derneğinin ortağı olduğu “Sivil Toplumun Yüksek Öğretim Sistemine Aktif Katılımı” projesi kapsamında sözleşme makamı olan “Merkezi Finans ve İhale Birimi” yöneticileri proje izleme ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette proje uygulama ve yönlendirme ekibi üyelerinin yanı sıra dernek temsilcileri de hazır bulundu.
Devamını Oku
Yüksek Öğretim alanında faaliyet gösteren Sivil toplum kuruluşları ve üyeleri “Etkin Yönetim” eğitimde bir araya geldi. Türkiye’den birçok sivil toplum örgütü temsilcisi ve üyeleri sivil toplumun yükseköğretim sistemine aktif katılımını sağlamak ve insan kaynaklarının kapasitelerini artırmak için Ankara’da toplandı. T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Destek Programının...
Devamını Oku
Derneğimiz tarafından, Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ve Sivil Toplum Sektörü ile “Sivil Toplum Destek Programı-III (CSSP_III)”  kapsamında “Sivil Toplumun Yükseköğretim Sistemine Aktif Katılımı” isimli projesi yürütülmektedir. Proje ile Türkiye’deki yükseköğretim alanında faaliyet gösteren STK’ların kurumsal ve örgütsel kapasitelerinin artırılması, yükseköğretimde karar alma sürecine dâhil olmak için bir STK işbirliği model ve stratejilerinin geliştirilmesi,...
Devamını Oku
Sivil Toplum Destek Programı – III programı çerçevesinde yürütülen “Sivil Toplumun Yüksek Öğretim Sistemine Aktif Katılımı” çerçevesinde, ortaklar Akademisyenler Birliği Derneği ve Genç Akademisyenler Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği ve iştirakçiler Gazi Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türk Eğitim Sendikası’nın temsilcileri ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi temsilcileri “proje döngüsü yönetimi” eğitimi için bir...
Devamını Oku
Sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler “sivil toplumun yükseköğretim sistemine aktif katılımı projesi” için bir araya geldi Türkiye’den birçok sivil toplum örgütü temsilcisi ve akademisyen sivil toplumun yükseköğretim sistemine aktif katılımını ve iyi uygulama örneklerini çıkarmak için Ankara’da toplandı. T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Destek Programının üçüncü...
Devamını Oku
Projemizin ilk izleme ziyareti 7 Haziran tarihinde teams programı üzerinden gerçekleştirildi. Bu ziyarete AB Başkanlığından uzman Dina Erad, Teknik Destek Ekibinden Nazlı Dengi, Proje uygulama ekibinden proje koordinatörü Prof. Dr. İsmail Şahin, proje sekreteri Doç. Dr. Veli Savaş YELOK’un yanı sıra Akademisyenler Birliği Derneği projeler koordinatörü Dr. Tayfun Fındık katıldı. İzleme ziyaretinde projemizin hedefleri, performans...
Devamını Oku
Akademisyenler Birliği Derneği proje birimi, proje uygulama ekibi ve Genç Akademisyenler Derneği temsilcileri proje ofisinde bir araya geldi. Proje başlangıcından itibaren hazırlanan dosya ve çalışmalar hakkında proje uygulama ekibi diğer yöneticilere bilgi verdi. Akademisyenler Birliği Derneği ve Genç Akademisyenler Birliği temsilcilerine verilecek olan kapasite artırma eğitimleri hakkında planlamalar yapıldı. Projenin hedeflerine ve çıktılarına ulaşmak için...
Devamını Oku
Akademisyenler Birliği Derneği, Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ve Sivil Toplum Sektörü ile “Sivil Toplum Destek Programı-III (CSSP_III)” projesi kapsamında, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje için 21 Aralık 2020 tarihinde sözleşme imzaladı.Akademisyenler Birliği Derneği tarafından hazırlanan ve Genç Akademisyenler Derneği, Gazi Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ve Niğde Ömer...
Devamını Oku