tr

KAPASİTE ARTIRMA EĞİTİMİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sivil Toplum Destek Programı – III programı çerçevesinde yürütülen “Sivil Toplumun Yüksek Öğretim Sistemine Aktif Katılımı” çerçevesinde, ortaklar Akademisyenler Birliği Derneği ve Genç Akademisyenler Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği ve iştirakçiler Gazi Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türk Eğitim Sendikası’nın temsilcileri ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi temsilcileri “proje döngüsü yönetimi” eğitimi için bir araya geldi.

Eğitim programı uzman Prof. Dr. Seyhan FIRAT’ın kendini tanıtması ile başladı. Fırat, öncelikle program türlerinini neler olduğuna değindi. Projelerin çıktı ve amaçlarına ulaşmada sivil toplum kuruluşlarının önemini anlattı.
Tanıtımdan sonra Akademisyenler Birliği Derneği Projeler Koordinatörü Dr. Tayfun FINDIK, kurumun yapısından ve projelerden bahsetti. Ardından projenin amaç ve hedeflerinden bahsetti. Uzman Fırat, daha önce yaptığı hakemliklerden elde ettiği tecrübeleri aktardı. Proje yazarken hangi konuların önemli olduğunu dile getirdi. Horizen projelerine değinen Fırat, 100 milyar Avroluk 2021-2027 bütçesinin çok önemli olduğunu dile getirdi. %35 ile en fazla desteği iklim krizine ayrıldığı dile getirildi. Eğitimde değinilen tüm konular eğitim notu olarak verildi. Uzman Fırat’ın sunumu tüm katılımcılar ile paylaşıldı.   Programın 2.gününde katılımcılar 5 gruba ayrıldı. Her grup uzman tarafından verilen proje başvuru formu örneğini doldurdu ve projeler üretti.
Grup çalışmaları
Grup çalışmaları

Grup çalışmaları neticesinde proje fikirler ortaya atıldı. Projelerden bazıları şöyledir; Yerel yönetimlere yurttaş katılımın artırılması,Tarihi yapıların kimliklerinin oluşturulması,Serepral palsili çocuklara sağlık desteği projesi,Etkileşimli kitap okuma ile çevre bilinci aşılama, Öğrenci-Ebeveyn-Eğitimci

2.gün öğleden sonar tüm proje fikirleri tartışıldı.
Prof. Dr. Mustafa YILDIZ, proje amaç ve hedeflerini anlatıyor

Uzmanlar proje ekiplerine önerilerde bulundu. Son olarak Eğitime katılım sertifikaları katılımcılara verildi. Temenni dilekleri ile program sonlandırıldı.

Eğitim içeriklerine aşağıdaki dosyalardan ulaşabilirsiniz.

Leave a Reply