tren

Amaç

Proje, karşılıklı etkileşim ve işbirliği yoluyla hedef STK’ların kurumsal ve örgütsel kapasitelerini artırmayı amaçlamaktadır. Projenin bir diğer amacı, yüksek öğretim alanında STK işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Proje ayrıca, yüksek öğrenimin yön ve karar alma süreçlerine sivil toplumdan daha fazla girdi sağlamayı ve aynı zamanda değişimin idari, akademik ve yasal yönlerine ilişkin politika yapıcılara STK perspektifleri sunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca proje doğal olarak toplumu, araştırmayı ve endüstriyi uzun vadede etkin bir şekilde desteklemek için bilimsel ve sosyal faaliyetlerin, ulusal ve uluslararası projelerin sayısını artıracaktır.