tren

Proje

Akademisyenler Birliği Derneği tarafından hazırlanan ve Genç Akademisyenler Derneği, Gazi Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından desteklenen “Yükseköğretim Modernizasyonuna Sivil Toplumun Aktif Katılımı” projesi, finanse edilmeye uygun bulundu.

 Proje ile; Türkiye’deki yüksek öğretim alanında faaliyet gösteren STK’ların kurumsal ve örgütsel kapasitelerinin artırılması, yüksek öğretimde karar alma sürecine dahil olmak için bir STK işbirliği modeli ve stratejileri geliştirilmesi ve yüksek öğretime ve geleceğine daha aktif katılım için STK kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında, 6 Çalıştay, 4 grup, 12 uzman, yasal değişiklikler için hazırlanacak bir doküman, basın konferansları ve proje sonunda rapor hazırlanacaktır. Faaliyetlerden elde edilen çıktılar tüm paydaşlarla paylaşılacaktır.

Program kapsamında, STK’ların kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik olarak yürütülen bir hibe programıdır. STK’ların yönetim ve stratejik planlama kapasitelerinin güçlendirilmesi, STK’ların yürüttüğü çalışmaların etkinliğinin ve görünürlüğünün artırılması, savunuculuk yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Program AB tarafından CSSP-3 kapsamında finans edilmekte ve desteklenmekte olup AB Başkanlığı tarafından koordine edilmektedir.