tr

4. KAPASİTE ARTIRMA EĞİTİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BASIN BÜLTENİ                                                                                                                              30.08.2021

Yüksek Öğretim Alanında Faaliyet Gösteren STK’lar ve Üyeleri “Stratejik Planlama” Ve “Kurumsal İletişim” Eğitimlerinde Bir Araya Geldi.

Türkiye’den birçok sivil toplum örgütü temsilcisi ve üyeleri sivil toplumun yükseköğretim sistemine aktif katılımını sağlamak ve insan kaynaklarının kapasitelerini artırmak için hedeflenen eğitimlere Ankara’da katılım sağladı. İki günde tamamlanan programda katılımcılar “STK’lar için Stratejik Planlama” ve “Kurumsal İletişim” eğitimlerini alanında uzman akademisyenlerden aldı.

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Destek Programının üçüncü dönemi kapsamında hibe desteği alan “Sivil Toplumun Yüksek Öğretim Sistemine Aktif Katılımı Projesi’nin Kapasite Artırma Eğitimi proje koordinatörü Akademisyenler Birliği Derneği Yükseköğretim alanında faaliyet gösteren STK’lara yönelik eğitimlerine devam ediyor. 25 – 26 Aralık tarihlerinde gerçekleşen “STK’lar için Stratejik Planlama” ve “Kurumsal İletişim” eğitimlerine Akademisyenler Birliği Derneği, Türk Eğitim-SEN ve Gazi Üniversitesinden katılan üye ve temsilcilerin yanı sıra proje ortağı Genç Akademisyenler Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği temsilcileri katıldı.

AÇILIŞ KONUŞMASINI AYDIN ALPEREN EROL YAPTI

Akademisyenler Birliği Derneği Proje Uygulama Ekibi üyesi Erol, açılış konuşmasında projenin amacının “Yükseköğretimin modernizasyonuna sivil toplumun aktif katılımını sağlamak için STK’ları güçlendirmek” olduğunu ve bu yolda hepimizin üzerine çok sorumluluk düştüğünü belirtti. Günümüzde Yükseköğretim kuruluşlarının aldıkları kararlarda sivil toplum kuruluşlarını gereğince dikkate almayan bir atmosferin hâkim olduğunu söyleyen Erol ancak STK’ların bilinçlendirerek ve kendi kapasitelerini artırarak hakkı olan itibarı göreceğini söyledi.  

ÜÇ ÖZEL HEDEF

Erol “projemizin üç özel hedefi var ve bu hedefler doğrultusunda eğitimlerimize devam ediyoruz. Her faaliyetimizde, her etkinliğimizde bu hedefleri ve beklenen çıktıları tekrar gözden geçiriyoruz ve olabildiğince verimli olmaya çalışıyoruz.” Dedi. Daha sonra Erol bahsettiği projenin özel hedeflerini detaylandırdı.

  • STK’ların kurumsal ve örgütsel kapasitelerinin artırılması,
  • Yükseköğretimde karar alma süreçlerine dâhil olmak için STK işbirliği modeli ve stratejileri geliştirilmesi ve
  • Yükseköğretime ve geleceğine daha aktif katılım için STK kapasitesinin geliştirilmesi

NEREYE GİTTİĞİNİZİ BİLMİYORSANIZ HANGİ YOLDAN GİTTİĞİNİZİN ÖNEMİ YOKTUR

STK’lar için Stratejik Planlama eğitiminde, Stratejik Planlamanın bir STK’nın orta ve uzun vadeli amaçları çerçevesinde temel ilke ve politikalarını, önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemler ile kaynak dağılımını düzenleyen bir süreç olduğu vurgulandı.

Söz alan Erol “Eğer nereye gittiğinizi bilmiyorsanız nasıl ve hangi yolu seçtiğinizin bir önemi yoktur. Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız oraya vardığınızı da anlayamazsınız.” diyerek Stratejik planlamanın önemini pekiştirdi.

İnteraktif bir şekilde gerçekleşen eğitimde katılımcılardan Esra Hanım stratejik planlamayla ilgili “Esasında stratejik planlama ya da düşünmenin şu anda nerede olduğumuzu analiz edip ya da durum tespiti yapıp nereye gitmek isteğimize ve hedeflediğimiz yere ulaşmak için nasıl gideceğimize karar vereceğimiz bir süreç olduğunu düşünüyorum.” Dedi.

KURUMSAL İLETİŞİM KURUMUN ÇEVRESİNİ ETKİLEMESİ VE KABUL GÖRMESİDİR

Etkileşimli bir şekilde gerçekleşen Kurumsal İletişim eğitiminde katılımcılar kendi perspektiflerinden kurumsal iletişimin ne olduğunu açıkladı. Şahin Bey “Kurumsal iletişimin bir kurumun hedef kitlelerine yönelik tüm iletişim çalışmaları olduğunu düşünüyorum. Kurum, İletişim faaliyetlerinde çevresiyle sürekli bilgi alışverişindedir. Bu da bu faaliyetlerin kurumun çevresini etkilemeye, kabul görmeye ve onay olmaya yönelik olduğu durumunu bize açıkça gösteriyor.” Dedi.

Yıllardır STK’ların içinde bulunduğunu belirten Dr. Tayfun FINDIK, Kurumsal İletişim kültürünün gelişmesinin şart olduğunu, bu kültürün gelişmiş olduğu yerler ve gelişmemiş olduğu yerlerdeki kalite ve başarı farkının çok ciddi olduğunu vurguladı.

Söz alan Şerife Hanım “STK üyelerinde ‘biz’ duygusunun gelişmesine yardımcı olmak, medyada kurum faaliyetlerinin daha fazla yer almasını sağlamak, yasa yapıcıları ve karar vericileri etkilemek, hedef kitlede güven oluşturmak, hedef kitlede tutum değişikliği yaratmak gibi eylemlerin ancak etkin bir kurumsal iletişim anlayışı ile olacağına inanıyorum. Etkin bir kurumsal iletişim ise uzun vadeye yayılan ve stratejik bir yaklaşımla uygulanan bir faaliyettir. Bu nedenle bu eylemlerin altı dolu olmalı ve ciddi bir süreç planlaması yapılmalıdır.” Dedi.

Daha sonra uzmanların eğitimiyle devam eden program, yer yer katılımcıların da interaktif katılımıyla karşılıklı diyaloglarla pekiştirildi.

TESTLER VE ANKETLERLE EĞİTİMİN KALİTESİ DEĞERLENDİRİLDİ

Proje koordinatörü Akademisyenler Birliği Derneği hem eğitim öncesinde hem de eğitim sonrasında yaptığı testlerle davetli STK’ların bu konulardaki farkındalıkları ve bilgi düzeylerindeki artışları değerlendirdi. Bununla birlikte memnuniyet anketi uygulayarak katılımcıların salondan eğitimcilere, atmosferden eğitim kalitesine kadar her türlü geri bildirimi alarak gelecek süreçlerdeki planlamalarına veri oluşturdu.

Bilgi İçin: 0312 222 56 83, Prof. Dr. İsmail ŞAHİN – Proje Koordinatörü

Proje web sayfası: www.aaucsd.org

akademisyenler@akademisyenler.org.tr 

Leave a Reply