tr

2.Kapasite Artırma Eğitimimiz Gerçekleştirildi

Yüksek Öğretim alanında faaliyet gösteren Sivil toplum kuruluşları ve üyeleri “Etkin Yönetim” eğitimde bir araya geldi.

Türkiye’den birçok sivil toplum örgütü temsilcisi ve üyeleri sivil toplumun yükseköğretim sistemine aktif katılımını sağlamak ve insan kaynaklarının kapasitelerini artırmak için Ankara’da toplandı.

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Destek Programının üçüncü dönemi kapsamında hibe desteği alan “Sivil Toplumun Yüksek Öğretim Sistemine Aktif Katılımı Projesi”nin Kapasite Artırma Eğitimi proje koordinatörü Akademisyenler Birliği Derneğinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kapasite Artırma Eğitimine, Türk Eğitim-SEN, Gazi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Anda derneği ve Adalet Bakanlığından katılan üye ve temsilcilerin yanı sıra proje ortağı Genç Akademisyenler Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği temsilcileri katıldı.

Akademisyenler Birliği Derneği Başkanı ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. İsmail ŞAHİN açılış konuşmasında projenin amacının “Yükseköğretimin modernizasyonuna sivil toplumun aktif katılımını sağlamak için STK’ları güçlendirmek” olduğunu belirtti. Şahin, bunun yanında projenin üç özel hedefinin bulunduğunun altını çizdi:

  • STK’ların kurumsal ve örgütsel kapasitelerinin artırılması,
  • Yükseköğretimde karar alma süreçlerine dâhil olmak için STK işbirliği modeli ve stratejileri geliştirilmesi ve
  • Yükseköğretime ve geleceğine daha aktif katılım için STK kapasitesinin geliştirilmesi

Daha sonra Akademisyenler Birliği Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail ŞAHİN, Akademisyenler Birliği Derneğinin yaklaşık 30 yıldır Yükseköğretim sistemi ve akademik yaşamın problemleri ve geleceği üzerinde faaliyet gösterdiğini, bu proje ile kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilerek Yükseköğretim sistemine STK’ların aktif katılımı ile ilgili bir işbirliği modelini ortaya koymayı hedeflediklerini belirtti. Proje kapsamında verilen eğitimlerle STK’ların kurumsal ve örgütsel kapasitelerinin arttırılmasının hedeflendiğini belirten ŞAHİN, “böylece STK’lar Yükseköğretime ve geleceğine daha aktif bir şekilde katılım sağlayacaktır” dedi.

Ders sunumuna aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz. Ders notunun pdf hali önümüzdeki günlerde eklenecektir.

Leave a Reply