tr

Çalışma Grupları – Final Raporu

Akademisyenler Birliği Derneği, mesleki dayanışma saikiyle Türk üniversitesinin değerli üyeleri tarafından kurulduğu 2001 yılından bu yana üniversite çalışanlarının sosyal ve ekonomik hakları ile ilgili faaliyetler gerçekleştirmenin yanında yükseköğretim sisteminin sorunları ile ilgili entelektüel faaliyetlerin içinde olmuştur. Yirmi yılı aşkın bir süredir devam eden yoğun sivil toplum faaliyetlerimizde ülkenin bilimsel gelişimini emanet ettiğimiz akademik camiaya, içinde yaşadığımız topluma, geleceğimizin teminatı gençlerimize ve bu toprakları emanet aldığımız çocuklarımıza katkı sağlamayı amaç edindik. Dernek olarak bu amaçla yüzlerce konferans, sempozyum ve onlarca proje gerçekleştirdik; seminerler, eğitimler ve kurslar düzenledik.


Akademisyenler Birliği Derneği bu etkinlikler ve projelerde tarihi ve sosyal meselelerle ilgili çalışmalar yapmanın yanı sıra bilimin temel sorunları ve akademisyenlerin çalışma hayatı ile ilgili sorunlara yönelik çalışmalar yapmakta, gençlere yönelik eğitimler ve kurslar düzenlemekte, uluslararası gençlik hareketlilikleriyle gençlere çeşitli fırsatlar sunmaktadır.


Bu kapsamda, “Sivil Toplumun Yüksek Öğretim Sistemine Aktif Katılımı” projesi dernek olarak yürüttüğümüz projeler içerisinde önem atfettiğimiz projelerdendir. Proje, dernek olarak düzenlediğimiz yüzlerce etkinlikte ve yayınlarımızda dile getirdiğimiz yükseköğretim sistemi ile sivil toplum arasındaki işbirliği arayışının somut ifadesidir. Projenin temel amacı Yükseköğretimin modernizasyonuna sivil toplumun aktif katılımını sağlamaya yönelik bir model geliştirmek ve yükseköğretim sistemi ile sivil toplum arasında dinamik bir işbirliği modeli ortaya koymaktır. Bu amaçla proje çalışmaları kapsamında oluşturulan dört ayrı proje çalışma grubu 15 aylık yoğun bir çalışma yürütmüştür.


Proje çalışma gruplarından birincisi STK’lar da dahil olmak üzere iyi bir yükseköğretim modeli üzerinde araştırmalar yapmıştır. İkincisi Yükseköğretim Strateji Belgesi hazırlamıştır. Üçüncüsü Yüksek Öğrenim Yol Haritası üzerinde çalışmıştır. Dördüncüsü Türk Yükseköğretim sistemi için Politika Belgesinin geliştirilmesi üzerinde araştırmalar yapmıştır. Bu çalışmaların ardından Ankara’da, Karabük’te, Niğde’de ve Sinop’ta dört adet çalıştay düzenlenmiş ve bu belgelerin geliştirilmesine katkı sağlanmıştır. Çalışmaların nihayetinde proje final raporunu yükseköğretimimizin ve sivil toplumumuzun güzide kurumlarının dikkatine sunmuştur.


Onbeş aydır yürüttüğümüz proje çalışmalarına emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyor, proje sonuçlarının sivil toplum – yükseköğretim işbirliğinin daha iyi noktalara taşınmasına vesile olmasını temenni ediyorum.

Prof. Dr. İsmail Şahin

Leave a Reply