tren

Faaliyetler

Sivil Toplum Kuruluşları için Kapasite Geliştirme Eğitimleri

Program ve proje hedefleri kapsamında AAU ve YAC’ın kurumsal kapasitesini artırmaya yönelik “proje döngüsü yönetimi”, “etkin yönetişim”, “ağ yapıları” ve “stratejik planlama” alanlarında 4 farklı eğitim düzenlenecektir. Eğitimler, alanında uzman kişiler tarafından yürütülecek ve yaygın yöntemlerle zenginleştirilecektir.

Çalıştaylar

STK’ların yüksek öğretim sistemine aktif katılımı için 4 Araştırma grubu tarafından hazırlanan raporların tartışılacağı tematik çalıştaylar düzenlenecektir. Her çalıştayda, “yüksek öğrenim STK ağları için bir yönetişim ve işbirliği modeli”, “yüksek öğrenime STK katılımı için bir strateji belgesi”, “bir yüksek öğretim yol haritası” ve “gerekli yasal değişiklikler için politika belgesi” temaları olacaktır.

Yüksek öğretim STK ağları için bir yönetim ve işbirliği modeli hazırlamak

İlk çalıştayda, yüksek öğretim kurumları ve STK’lar arasındaki işbirliğini ve yönetişimi geliştirmeye yönelik bildiriler ve sunumlar tartışılacak. Bu içerik ve sunumların ışığında, bilimsel bir yaklaşım ve yöntemle, yüksek öğretim kurumları ve STK’lar arasında işbirliği ve yönetişimi geliştirmek için bir Yönetişim Modeli ortaya konulacaktır.

STK’ların Yüksek öğrenime katılımı için bir strateji planı hazırlamak

İkinci çalıştayda, STK’ların yüksek öğretim sistemine aktif katılımına ilişkin bildiriler ve sunumlar tartışılacaktır. Bu içerik ve sunumların ışığında İkinci Araştırma Grubu, bilimsel bir yaklaşım ve yöntem içeren bir Strateji belgesi oluşturacaktır.

Bir yüksek öğretim yol haritası hazırlamak

Üçüncü çalıştayda, STK’lar açısından Türkiye’deki yüksek öğretim sistemi için bir yol haritasının ayrıntılarını açıklayan bildiriler sunulacak ve tartışılacaktır. Bu içerik ve sunumlar ışığında Üçüncü Araştırma Grubu, bilimsel bir yaklaşım ve yöntemle Türkiye’deki yükseköğretime yönelik bir Yol Haritası oluşturacaktır.

Yasal değişiklikler için bir politika dökümanı hazırlamak

Dördüncü çalıştayda, STK’lar ve akademisyenler açısından Türkiye’deki yükseköğretim sisteminde yasal ve yapısal değişikliklere duyulan ihtiyaçla ilgili bildiriler sunulacak ve tartışılacaktır. Bu içerik ve sunumlar ışığında Dördüncü Araştırma Grubu, bilimsel bir yaklaşım ve yöntemle Türkiye yükseköğrenimindeki yasal ve yapısal değişikliklere yönelik ihtiyaçlar hakkında bilgi veren bir belge oluşturacak.

Basın Konferansları

Projenin başında, ortasında ve sonunda üç basın toplantısı yapılacak. Yerel, bölgesel ve ulusal basın mensuplarının katılımı sağlanacaktır. Basın mensuplarının projeye ilgisinin artırılması için faaliyetler öncesinde basın toplantıları yapılacaktır. Projenin medyada daha fazla yer bulması için görsel destekli basın bültenleri hazırlanacak ve tüm medya kanalları ile paylaşılacaktır.