tr

Day

Ağustos 20, 2021
Derneğimiz tarafından, Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ve Sivil Toplum Sektörü ile “Sivil Toplum Destek Programı-III (CSSP_III)”  kapsamında “Sivil Toplumun Yükseköğretim Sistemine Aktif Katılımı” isimli projesi yürütülmektedir. Proje ile Türkiye’deki yükseköğretim alanında faaliyet gösteren STK’ların kurumsal ve örgütsel kapasitelerinin artırılması, yükseköğretimde karar alma sürecine dâhil olmak için bir STK işbirliği model ve stratejilerinin geliştirilmesi,...
Devamını Oku