tr

PROJE HAZIRLIK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler “sivil toplumun yükseköğretim sistemine aktif katılımı projesi” için bir araya geldi

Türkiye’den birçok sivil toplum örgütü temsilcisi ve akademisyen sivil toplumun yükseköğretim sistemine aktif katılımını ve iyi uygulama örneklerini çıkarmak için Ankara’da toplandı.

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Destek Programının üçüncü dönemi kapsamında hibe desteği alan “Sivil Toplumun Yüksek Öğretim Sistemine Aktif Katılımı Projesi”nin hazırlık toplantısı proje koordinatörü Akademisyenler Birliği Derneğinin ev sahipliğinde No.19 Otel’de gerçekleştirildi. Proje hazırlık toplantısına, Türk Eğitim-SEN Gazi Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Fırat Üniversitesinden katılan akademisyenlerin yanı sıra proje ortağı Genç Akademisyenler Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği temsilcileri katıldı.

Akademisyenler Birliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Projeler Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Tayfun FINDIK projenin açılış konuşmasında projenin amacının “Yükseköğretimin modernizasyonuna sivil toplumun aktif katılımını sağlamak için STK’ları güçlendirmek” olduğunu belirtti. Fındık, bunun yanında projenin üç özel hedefinin bulunduğunun altını çizdi:

  • STK’ların kurumsal ve örgütsel kapasitelerinin artırılması,
  • Yükseköğretimde karar alma süreçlerine dâhil olmak için STK işbirliği modeli ve stratejileri geliştirilmesi,
  • Yükseköğretime ve geleceğine daha aktif katılım için STK kapasitesinin geliştirilmesi.

Daha sonra Akademisyenler Birliği Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail ŞAHİN, Akademisyenler Birliği Derneğinin yaklaşık 30 yıldır Yükseköğretim sistemi ve akademik yaşamın problemleri ve geleceği üzerinde faaliyet gösterdiğini, bu proje ile kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilerek Yükseköğretim sistemine STK’ların aktif katılımı ile ilgili bir işbirliği modelini ortaya koymayı hedeflediklerini belirtti. Proje kapsamında verilecek eğitimlerle STK’ların kurumsal ve örgütsel kapasitelerinin arttırılmasının hedeflendiğini belirten ŞAHİN, “böylece STK’lar Yükseköğretime ve geleceğine daha aktif bir şekilde katılım sağlayacaktır” dedi.

Proje hazırlık toplantısında yapılan oturumlarda proje ile sivil toplum örgütlerinin yükseköğretim sistemine aktif katılımına yönelik çalışmalar gerçekleştirileceği bildirildi. 15 ay sürecek proje kapsamında akademisyenlerden oluşan dört çalışma grubu Yükseköğretim Modeli, Yükseköğretim Strateji Belgesi,  Yüksek Öğrenim Yol Haritası ve Türk Yükseköğretim sistemi için Politika Belgesi üzerinde çalışmalar yürütecek. Saha araştırmaları ile mevcut durumun analizini yapacak olan çalışma grupları saha araştırmaları sonucunda elde ettikleri verilerle STK’ların aktif katılımına ilişkin fırsatları ve engelleri belirleyerek Türk yükseköğretim sisteminin yapısal sorunlarını araştıracak. Proje çalışmaları çerçevesinde iştirakçi dört üniversitede çalıştaylar düzenleneceği bildirildi. Bu çalıştaylarda çalışma grupları tarafından ortaya çıkartılacak raporlar akademisyenlerin dikkatine sunulacak.

Proje çalışmaları kapsamında, yükseköğretim alanında faaliyet gösteren STK’ların kurumsal kapasitesini artırmaya yönelik “proje döngüsü yönetimi”, “etkin yönetişim”, “ağ yapıları” ve “stratejik planlama” alanlarında 4 farklı eğitim düzenleneceği belirtildi.

Proje hazırlık toplantısında çalışma gruplarında ortaya çıkacak final raporunun kamuoyu ve paydaşlarla paylaşılacağı belirtildi.

Leave a Reply