tr

1. ÇALIŞTAYIMIZ NİĞDE’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ÇALIŞTAY NİĞDE ÜNİVERSİTESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye’den birçok sivil toplum örgütü temsilcisi ve üyeleri sivil toplumun yükseköğretim sistemine aktif katılımını sağlamak ve çalışma gruplarının raporlarını tartışmak için hedeflenen çalıştaylara Niğde’de katılım sağladı. İki günde tamamlanan programda katılımcılar “STK’lar için Yol Haritası”, Strateji Belgesi”, “Politika Belgesi” ve “Yükseköğretim Modeli” raporları alanında uzman akademisyenler tarafından sunuldu.

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Destek Programının üçüncü dönemi kapsamında hibe desteği alan “Sivil Toplumun Yüksek Öğretim Sistemine Aktif Katılımı Projesi’nin 1. Çalıştayı proje iştirakçisi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin evsahipliğinde, Yükseköğretim alanında faaliyet gösteren STK’lara yönelik çalıştaylar devam ediyor. 16 – 17 Şubat tarihlerinde gerçekleşen “Çalıştaya” Akademisyenler Birliği Derneği, Türk Eğitim-SEN ve Gazi Üniversitesinden katılan üye ve temsilcilerin yanı sıra proje ortağı Genç Akademisyenler Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği temsilcileri katıldı.

AÇILIŞ KONUŞMASINI AYDIN ALPEREN EROL YAPTI

Akademisyenler Birliği Derneği Proje Uygulama Ekibi üyesi Erol, açılış konuşmasında projenin amacının “Yükseköğretimin modernizasyonuna sivil toplumun aktif katılımını sağlamak için STK’ları güçlendirmek” olduğunu ve bu yolda hepimizin üzerine çok sorumluluk düştüğünü belirtti. Günümüzde Yükseköğretim kuruluşlarının aldıkları kararlarda sivil toplum kuruluşlarını gereğince dikkate almayan bir atmosferin hâkim olduğunu söyleyen Erol ancak STK’ların bilinçlendirerek ve kendi kapasitelerini artırarak hakkı olan itibarı göreceğini söyledi.

ÜÇ ÖZEL HEDEF

Erol “projemizin üç özel hedefi var ve bu hedefler doğrultusunda eğitimlerimize devam ediyoruz. Her faaliyetimizde, her etkinliğimizde bu hedefleri ve beklenen çıktıları tekrar gözden geçiriyoruz ve olabildiğince verimli olmaya çalışıyoruz.” Dedi. Daha sonra Erol bahsettiği projenin özel hedeflerini detaylandırdı.

  • STK’ların kurumsal ve örgütsel kapasitelerinin artırılması,
  • Yükseköğretimde karar alma süreçlerine dâhil olmak için STK işbirliği modeli ve stratejileri geliştirilmesi
  • Yükseköğretime ve geleceğine daha aktif katılım için STK kapasitesinin geliştirilmesi

PROF. DR. İSMAİL ŞAHİN AKADEMİSYENLER BİRLİĞİ DERNEĞİNDEN BAHSETTİ

Akademisyenler Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Şahin, derneğin proje geçmişinden ve kurumsal hedeflerinden bahsetti. Niğde Üniversitesini yaptıkları ev sahipliğinden dolayı tebrik eden Şahin, katılımcı STK’lara burada bulunduklarından dolayı teşekkürlerini sundu.

STK’lar ve Üniversiteler arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çeken Şahin “Eğer bir Üniversite, bir kuruluş sivil toplumu arkasına alamıyorsa bunun bir sürdürülebilirliği yoktur. Yani hep bir tarafı eksik kalır. Bunu göz ününde bulunduran yapılar sürekli ilerler. Bu ikili işbirlikleri ne kadar çok olursa o kadar olumlu olur ve başarı artar.” Dedi.

Niğde Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu söz alarak STK’lar ve Üniversiteler arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti. Uslu, “Eğer bir Üniversite, bir kuruluş sivil toplumu arkasına alamıyorsa bunun bir sürdürülebilirliği yoktur. Yani hep bir tarafı eksik kalır. Bunu göz ününde bulunduran yapılar sürekli ilerler. Bu ikili işbirlikleri ne kadar çok olursa o kadar olumlu olur ve başarı artar.” Dedi.

Projenin kapsayıcılığını vurgulayan Uslu, “ Bu proje tabi çok önemli, sonuç olarak 107 stk temsilcisini kapsıyor. 12 tane uzman 4 tane de çalışma grubu var. Niğde Üniversitesi olarak bu tarz faaliyetlere destek hep verdik bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. ” dedi.

PROF. DR. HALİL TOKCAN YÖKSİM MODELİNİ TANITTI

Tokcan konuşmasında YÖKSİM modelinin altyapısındaki hazırlıklarından bahsetti. Üniversitelerin 3 temel rolünün eğitim öğretim, araştırma ve toplumsal katkı olduğunu vurguladı. Tokcan, “ YÖKSİM modelinin en önemli kısmının yönetim olduğunu düşünüyorum. Sivil toplum kuruluşları nasıl yönetime katılabilir ve yasal mevzuatta bu nasıl olabilir. En kritik noktası budur ve biz de bunun için buradayız. STK’lar bazen yönetimsel konularda söz sahibi olabiliyor ya da bazı durumlarda onlara fikir danışılabiliyor. Ancak bizim amacımız bazen değil her zaman böyle olmasını sağlamak. Yasal mevzuatta bu düşünceler somutlaştırılsın ve resmiyet kazansın. ” dedi.

Sunumun ardından STK temsilcileri fikirlerini beyan ederek YÖKSİM modelinin güçlenmesine katkıda bulundu.

Proje Koordinatörü Tayfun Fındık şöyle devam etti ; “ Buradaki belgeler, dökümanlar ve sahadan alınan görüşler strateji dökümanı haline getirilip bakanlıkla paylaşılacak, YÖK ile paylaşılacak. Burada yapılması gereken en kritik noktalardan biri politika belgesinin kaliteli bir şekilde oluşturulması. Üniversite senatolarının sivil toplum noktasında bu işin nasıl olacağı nasıl seçileceği hakkında bir yol haritası seçildiği zaman kendi alanlarında uygulanabilir. Esasında varılmaya çalışılan nokta burasıdır.

KAMUNUN POLİTİKA BELGESİ HAKKINDA CİDDİ TECRÜBESİ VAR

Prof. Dr. Mustafa Yıldız Politika Belgesinin ne olduğundan ve ne için hazırlandığından bahsetti. T.C. için politika belgesinin nasıl olması gerektiğini anlattı. Kamunun bu konuda da ciddi bir tecrübesi olduğunu vurguladı.

“ Politika belgesi bu çalışmanın neresinde sorusu önem taşıyor. Model ortaya konuldukça politika belgesinin ikinci adımı oluşturduğu görülmektedir. Sırasıyla MODEL – POLİTİKA BELGESİ – STRATEJİ BELGESİ – YOL HARİTASI şeklinde bir modelimiz mevcut. Model ve Politika Belgesi STK’ların YÖK’e entegrasyonunu sağlamak için için mevzuata adaptasyonu olabilir. Strateji belgesi ve yol haritası da bunun nasıl olması gerektiğini ve nasıl yürütüleceğini gösteren bir plan olacaktır. ”

Açıklamalarına “ STK’ların yükseöğretime katılımında henüz ortaya çıkmamış sorunları, çıkabilecek sorunları analiz edebilmek için bu belgeyi hazırladık. Hazırlanma süreci şu şekilde ilerliyor. Kapsamın Belirlenmesi – Ulusa ve Uluslararası Literatür – On Birinci Kalkınma Planı incelenmesi (içinde STK’larla ilgili çok önemli vurgular var) – YÖK 2019-2023 Stratejik Planı – AB Karar Alma Süreçlerine Sivil Katılımın ilkeleri incelenmesi – Taslak Politika Belgesinin oluşturulması – Proje paydaşlarıyla görüşmeler ki tam bu aşamadayız – Belge geliştirme, revizyon sonucunda nihai belge ortaya çıkarılacaktır. ”

Politika Belgesinin YÖKSİM olarak geliştirilen modelle uyumlu olarak hazırlandığı belirtildi. Buradaki odak noktalarının eğitim, araştırma, yönetim ve toplumsal katkı olduğu vurgulandı.

Leave a Reply